Het Mooiste Zonnedak

Robisol® is gespecialiseerd in mooie toepassingen van zonne-energie.

Zonnepanelen spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen. Daarbij is een industrieel uiterlijk allang niet meer nodig. Onze dak- en gevelbekledingen zorgen voor een fraaie uniforme uitstraling van het gebouw en zijn prijstechnisch bereikbaar voor vrijwel ieder project.

We hebben een drietal systemen voor u beschikbaar. Het Kyroof Indaksysteem is ontwikkeld voor het indak plaatsen van standaard zonnepanelen. De panelen worden daarbij blind gemonteerd en het systeem is voorzien van betrouwbare oplossingen voor de overgangen naar dakpannen, het integreren van dakramen en het maken van projectspecifieke aanpassingen. Het BIPV B35 Systeem is eveneens ontwikkeld voor standaard zonnepanelen, maar door het zelfdragend vermogen van de roeden is dit systeem vooral ook geschikt voor het bekleden van schuren en gevels. Het BiTile Montagesysteem is het mooiste systeem uit onze serie waarbij laminaten dakpansgewijs worden geplaatst en dienstdoen als regendichte schil. Dit systeem is gemaakt om een dakzijde volledig te bekleden, zodat de woning een uniforme uitstraling behoud. Onderstaand vindt u een video die door een tevreden klant is gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het BiTile Systeem wordt geleverd met paspanelen zodat eenvoudig het hele dak kan worden bekleed. Voor alle systemen van Robisol® geldt dat de zonnepanelen dienstdoen als dak- of gevelbekleding waardoor u een besparing realiseert op dakpannen of andersoortige bekleding. We maken gebruik van standaard modules tot op maat gemaakte zonnepanelen. Afhankelijk van uw wensen kan het best passende product worden samengesteld. Omdat wij duurzame materialen toepassen en zorgen dat het zonnedak goed wordt gekoeld behalen onze systemen de hoogste rendementen en de langste levensduur. 

Brandveiligheid

Brandgevaar

Afgelopen jaar zijn er een aantal publicaties geweest waarin wordt gesteld dat zonnepanelen een verhoogd risico vormen op brand. In dit artikel gaan we in op de gevaren die bij het toepassen van zonne-energie kunnen optreden. De aandachtspunten die we behandelen, zijn:
- ondeskundige installatie;
- bliksemschade;
- en indaksystemen.

Risico in cijfers

Graag leveren wij met dit artikel een bijdrage om het risico op brand te verkleinen.